Προϊόντα
Αντίστροφης Όσμωσης

Η αντίστροφη όσμωση είναι τεχνολογία φιλτραρίσματος νερού η οποία λειτουργεί με τη χρήση μιας ημιπερατής μεμβράνης και τοποθετείται συνήθως κάτω από τον πάγκο. Η αντίστροφη όσμωση στην Κύπρο πιέζει το νερό να περάσει μέσα από μία ημιπερατή μεμβράνη η οποία φιλτράρει και απομακρύνει τους ρύπους για να καθαρίσει το νερό.

reverse osmosis